Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

L.p

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

1.

01.09.2020

Wtorek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

(Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

2.

01.09.2020-

31.01.2021

 

I półrocze

3.

07-08.09.2020

Poniedziałek

Wtorek

Zebrania z rodzicami

4.

13.10.2020

Wtorek

Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej/ Pasowanie pierwszoklasistów.

5.

14.10.2020

Środa

Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (art.70 KN)

6.

20.10.2020

Wtorek

Konsultacje dla rodziców

7.

10.11.2020

Wtorek

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

8.

11.11.2020

12 i 13.11 – dni wolne od zajęć edukacyjnych – dyrektorskie)

Środa

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć

9.

10 lub 11.12.2020

Czwartek lub piątek

Wieczór Teatralny

10.

14 – 16. 12.2020

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Próbny egzamin 8 kl. j. polski

Próbny egzamin 8 kl. matematyka

Próbny egzamin 8 kl. j. angielski

11.

16-17.12.2020

Środa

Czwartek

Zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz naganną oceną z zachowania, pisemna, zwrotna do wychowawcy klasy.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1534)

12.

22.12.2020

Wtorek

Jasełka (online)

13.

23.12.2020 – 03.01.2021

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

14.

01.02.2021

Poniedziałek

Zespół wychowawczy

15.

05.02.2021

Piątek

Wystawianie ocen śródrocznych

16.

11.02.2021

Czwartek

Konferencja klasyfikacyjna – zakończenie I półrocza + plenarna

17.

 

 

Apel podsumowujący I półrocze

18.

04.01– 17.01.2021

 

Ferie zimowe

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

19.

15.02.2021 –

25.06.2021

 

II półrocze

20.

9.03.2021

Wtorek

Zebrania klas 8 + Targi Szkół

21.

15.03.2021

Poniedziałek

 

Konsultacje

22.

Marzec

 

Dzień otwarty szkoły

 

23.

19.03.2021

Piątek

Dzień Wiosny, Dzień Samorządności

24.

01-06.04.2021

 

Wiosenna przerwa świąteczna

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

25.

12-14.04.2021

Poniedziałek Wtorek

Środa

Próbny egzamin 8 kl. j. polski

Próbny egzamin 8 kl. matematyka

Próbny egzamin 8 kl. j. angielski

26.

22.04.2021

Czwartek

Dzień Ziemi

27.

30.04.2021

Piątek

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28..

03.05.2021

Poniedziałek

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

29.

10-11.05.2021

Poniedziałek

Wtorek

Zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, pisemna, zwrotna do wychowawcy klasy oraz o przewidywanych pozostałych ocenach z zajęć i ocenie z zachowania

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1534)

30.

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

Wtorek

Środa

Czwartek

Egzamin 8 kl. j. polski

Egzamin 8 kl. matematyka

Egzamin 8 kl. j. angielski

(Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. A tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. Zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

31.

07.06.2021

Poniedziałek

Zespół wychowawczy

32.

11.06.2021

Piątek

Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych

33.

03.06.2021

Czwartek

Boże Ciało – dzień wolny

34.

04.06.2021

Piątek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dyrektorskie

35.

Czerwiec

 

Festyn

36.

17.06.2021

Czwartek

Konferencja klasyfikacyjna

37.

24.06.2021

Czwartek

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

38.

25.06.2021

Piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

(Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

39.

26.06.2021-

31.08.2021

 

Wakacje letnie

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

NA GÓRĘ