Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

 

L.p

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

1.

02.09.2019

Poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

(Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

2.

02.09.2019 -

31.01.2020

 

I półrocze

3.

09-10.09.2019

Poniedziałek

Wtorek

Zebrania z rodzicami

4.

11.10.2019

Piątek

Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej/ Pasowanie pierwszoklasistów.

5.

14.10.2019

Poniedziałek

Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6.

29.10.2019

Wtorek

Konsultacje dla rodziców

7.

01.11.2019

Piątek

Wszystkich świętych – dzień wolny od zajęć.

8.

08.11.2019

Piątek

Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.

9.

Zgodnie z terminarzem OKE

 

Próbny egzamin 8 kl. j. polski

Próbny egzamin 8 kl. matematyka

Próbny egzamin 8 kl. j. angielski

10.

05.12.2019

Czwartek

Wieczór Teatralny

11.

09-10.12.2019

Poniedziałek

Wtorek

Zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz naganną oceną z zachowania, pisemna, zwrotna do wychowawcy klasy.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1534)

12.

20.12.2019

Piątek

Uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

13.

23.12.2019 – 06.01.2020

 

Zimowa przerwa świąteczna

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

14.

08.01.2020

Środa

Zespół wychowawczy

15.

10.01.2020

Piątek

Wystawianie ocen śródrocznych

16.

13 – 26.01.2020

 

Ferie zimowe

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

17.

30.01.2020

Czwartek

Konferencja klasyfikacyjna – zakończenie I półrocza + plenarna

18.

31.01.2020

Piątek

Apel podsumowujący I półrocze

19.

01.02.2019 –

26.06.2019

 

II półrocze

20.

10-11.02.2020

Poniedziałek

Wtorek

Zebrania z rodzicami

21.

26.02.2020

Środa

Dzień otwarty szkoły

 

22.

20.03.2020

Piątek

Dzień Wiosny, Dzień Samorządności

23.

Luty/marzec

Poniedziałek Wtorek

Środa

Próbny egzamin 8 kl. j. polski

Próbny egzamin 8 kl. matematyka

Próbny egzamin 8 kl. j. angielski

24.

31.03.2020

Wtorek

Targi Szkół, konsultacje dla rodziców, zebrania klas ósmych

25.

21.04.2020

22.04.2020

23.04.2020

16.06.2020

17.06.2020

18.06.2020

 

 

 

Wtorek

Środa

Czwartek

 

 

 

Egzamin 8 kl. j. polski

Egzamin 8 kl. matematyka

Egzamin 8 kl. j. angielski

(Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. A tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. Zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)). 

26.

09-14.04.2020

 

Wiosenna przerwa świąteczna

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

27.

24.04.2020

Piątek

Dzień Ziemi

28..

30.04.2020

Wtorek

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

29.

01.05.2020

Piątek

Święto pracy – dzień wolny

30.

11-12.05.2020


26-28.05 i 2-3.06.2020

Poniedziałek

Wtorek

Zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, pisemna, zwrotna do wychowawcy klasy oraz o przewidywanych pozostałych ocenach z zajęć i ocenie z zachowania

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1534)

31.

09.06.2020

Wtorek

Zespół wychowawczy

32.

10.06.2020

Środa

Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych

33.

11.06.2020

Czwartek

Boże Ciało – dzień wolny

34.

12.06.2020

Piątek

Dzień wolny od zajęć

35.

Czerwiec

 

Festyn

36.

18.06.2020

Czwartek

Konferencja klasyfikacyjna

37.

25.06.2020

Czwartek

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2019/2020

38.

26.06.2020

Piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

(Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

39.

27.06.2020-

31.08.2020

 

Wakacje letnie

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ