Nabór do klas pierwszych SP 23

Witamy Rodziców!

Lista uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych w załączniku.

W terminie do 31.03.2021 r. do godz. 15.00 rodzice wszystkich zakwalifikowanych dzieci (zarówno z obwodu jak i spoza) proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do SP 23 w Sosnowcu

 

Jak złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do SP 23 w Sosnowcu?

Należy zalogować się do elektronicznego systemu naboru i potwierdzić wolę przyjęcia do SP 23 w Sosnowcu.

Można też pobrać i wydrukować druk potwierdzenia woli załaczony poniżej, wypełnić odręcznie. Podpisać odręcznie czytelnym podpisem przez obojga rodziców i dostarczyć do szkoły do 31.03.2020 r.  do godziny 15.00 (w pozostałe dni w godzinach pracy sekretariatu 7.00 do 15.00.) Wypełniony druk można zeskanować lub zrobić jego zdjęcie i przesłać pocztą elektroniczną na adres: sp23@sosnowiec.edu.pl

Jeżeli nie ma możliwości wydrukowania druku w domu jest możliwość wypisania ręcznie w sekretariacie szkoły przez obojga rodziców lub można sporządzić dokument odręcznie, dbając aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze Podpisać odręcznie czytelnym podpisem przez obojga rodziców, zrobić jego zdjęcie i przesłać pocztą elektroniczną na adres: sp23@sosnowiec.edu.pl

 

Uprzejmie informujemy, że od poprzedniego roku szkolnego nie ma już w naszej szkole zmianowości a wszystkie dzieci uczą się od rana. 

 

https://sp-sosnowiec.nabory.pl 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca nr 28 z dnia 29 stycznia 2021 roku rekrutacja uczniów odbywać się będzie zgodnie z dołączonym harmonogramem.  

 

NA GÓRĘ