Innowacje

W bieżącym roku szkolnym realizowane są następujące innowacje:

1. Program autorski dla klasy 1 a - "Aktywność Twórcza jako stymulowanie rozwoju osobowości dziecka - Lubimy rysować i malować". Innowacja ma charakter programowy, obejmuje lata 2019 - 2021. Autorką programu jest mgr Agata Pawlik.

2. Program autorski dla klasy 1 b - "Edukacja prozdrowotna z elementami edukacji sportowej dziecka w młodszym wieku szkolnym - Żyję zdrowo". Innowacja ma charakter programowy, obejmuje lata 2019-2021. Autorką programu jest mgr Joanna Żądecka.

3. Program autorski dla klasy 7 a - "Edukacja medialna". Innowacja ma charakter programowy, obejmuje lata 2019-2020. Autorką programu jest mgr Agnieszka Zaręba.

4. Innowacja teatralna dla klasy 3 b - "Trzecioklasiści na wielkiej scenie". Innowacja ma charakter programowy, obejmuje rok szkolny 2019/2020. Autorką programu jest mgr Violetta Januszko.

5. Innowacja międzyoddziałowa dla klas 4, 6, 7 i 8 - "Kulturalny Kraków". Innowacja ma charakter metodyczny, termin realizacji - I semestr roku szkolnego. Autorką innowacji jest mgr Małgorzata Mroczek - Rutka.

6. Innowacja językowa dla klas 1 - 8 - "Z angielskim przez świat". Innowacja ma charakter metodyczny, obejmuje rok szkolny 2019/2020. Autorkami innowacji są: mgr Iwona Dądela, mgr Magdalena Jakubczyk i mgr Bogusława Sankowska. 

7. Innowacja dla nauczycieli - "Środki psychoaktywne - wiedza może uratować życie" szkolenie. Innowacja ma charakter programowy, termin realizacji - II semestr roku szkolnego. Autorką innowacji jest mgr Patrycja Darmoń.

8. Innowacja rozwijająca kreatywność, skierowana do klasy 3 a - "Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł". Innowacja ma charakter metodyczny, obejmuje rok szkolny 2019/2020. Autorką innowacji jest mgr Renata Strzałkowska.

9. Innowacja matematyczna dla klasy 2 b - "Zabawy matematyczne". Innowacja ma charakter metodyczny, obejmuje rok szkolny 2019/2020. Autorką innowacji jest mgr Grażyna Siemionka.

10. Innowacja geograficzna dla klasy 8 a - "Wędrówki przez kontynenty - poznajemy warunki przyrodnicze, społeczne i gospodarcze wybranych miejsc na świecie". Innowacja ma charakter programowy, obejmuje rok szkolny 2019/2020. Autorką innowacji jest mgr Patrycja Misztal.

11. Innowacja organizacyjna dla klasy 7 b - "Nowatorskie spojrzenie na zaangażowanie uczniów we własny rozwój i umiejętność dokonania samoooceny". Innowacja ma charakter organizacyjny, obejmuje rok szkolny 2019/2020. Autorką innowacji jest mgr Agnieszka Przerada.

NA GÓRĘ