Biblioteka szkolna

Zgodnie zobowiązującymi przepisami (art. 22ak ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z dnia 2016 r. z poz. 1943 ze zm.) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika należy dokonać wpłaty na konto:

nr konta: 20 1020 2313 0000 3102 0579 6299

z dopiskiem za zgubiony podręcznik, imię i nazwisko ucznia, klasa

najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku.

Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

NA GÓRĘ