Szkolny zestaw programów nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

KLASY I-III

 

Przedmiot

Nr w szkolnym zestawie

Autor

Tytuł

Realizujący

Edukacja wczesnoszkolna

SP23/1//2019

Teresa

Janicka- Panek

„Elementarz odkrywców”, Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej

R. Strzałkowska

V. Januszko

A. Pawlik

J. Żądecka

I. Dulewicz

G. Siemionka

Język angielski

SP23/2/2019

 

M. Szpotowicz

M.Szulc - Kuparska

Program nauczania j. angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny

M. Jakubczyk

I. Dądela

B. Sankowska

Religia

SP23/3/2019

E. Kondrak, B. Nosek

„W rodzinie dzieci Bożych”- program nauczania religii dla klas I-III

G. Pabiańczyk

Sz. Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY IV-VIII

 

Przedmiot

Nr w szkolnym zestawie

Autor

Tytuł

Realizujący

J. polski

SP23/4/2019

E. Prylińska, J. Piasta – Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzak

„Między nami”, Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w kl.4-8

K. Bochniak

A. Zaręba

M. Mroczek- Rutka

A. Brandowska

Historia

SP23/5/2019

T. Maćkowski

„Wczoraj i dziś”- program nauczania ogólnego historii  w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej

J. Koźlak

M. Mroczek - Rutka

Wiedza o społeczeństwie

SP23/6/2019

B. Furman

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. „Dziś i jutro”.

J. Koźlak

J. angielski

SP23/7/2019

Mellanie Ellis, Anna Rak

Program nauczania j. angielskiego w klasach 4 -8 szkoły podstawowej

B. Sankowska

M. Jakubczyk

I. Dądela

J. niemiecki 

 

SP23/8/2019

Aleksandra Kubicka

Program nauczania j. niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej, wariant II

B. Sankowska

Matematyka

SP23/9/2019

J. Lech

M. Jucewicz

M. Karpiński

„Matematyka z plusem” – program nauczania matematyki w kl. 4-8 szkoły podstawowej

S. Puto

M. Bobula

G. Pela

 

Biologia

SP23/10/2019

A. Zdziennicka

Program nauczania biologii w kl.5-8 szkoły podstawowej „Puls życia

M. Sojka

J. Powałka

Geografia

 

SP23/11/2019

M. Tuz,

B. Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej– Planeta Nowa

P. Misztal

Chemia

 

SP23/12/2019

T. Kulawik,

M. Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

M. Siwek

Fizyka

 

SP23/13/2019

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

Program nauczania Fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

M. Leśniak

Przyroda

SP23/14/2019

Jolanta Golanko

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”.

P. Misztal

Muzyka

SP23/15/2019

M. Gromek

G. Kilbach

 -Program nauczania muzyki w kl.4-7 szkole podstawowej Lekcja muzyki

 

M. Kokot

 

Plastyka

SP23/16/2019

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

 

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła!

M. Kokot

Informatyka

SP23/17/2019

M. Kęska

„Lubię to” program nauczania informatyki w  klasach 4 – 8 szkoły podstawowej

B. Urbanowska

M. Bobula

G. Pela

Technika

SP23/18/2019

L. Łabecki

M. Łabecka

„Jak to działa”  Program nauczania techniki w szkole podstawowej

B. Urbanowska

Religia klasy IV-VI

SP23/19/2019

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

G. Pabiańczyk

Sz. Wojciechowski

Religia klasy VII-VIII

SP23/20/2019

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin” – religia dla klasy 7

M. Majcher

Doradztwo zawodowe

SP23/21/2019

Joanna Wcześniak, Beata Bochenek

Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu

Joanna Wcześniak

Wychowanie fizyczne

SP23/22/2019

Krzysztof Warchoł

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

A. Przerada

P. Strzałkowski

P. Dudek

 

 

 

 

WYKAZ DODATKOWYCH AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA

Przedmiot

Klasa

Nr w szkolnym zestawie

Autor

Tytuł

Realizujący

Edukacja plastyczna

1 a

SP23/1A/2019

A. Pawlik

Aktywność twórcza jako stymulowanie rozwoju osobowości dziecka „ Lubimy rysować i malować”.

A. Pawlik

Edukacja prozdrowotna

1b

SP23/1B/2019

J. Żądecka

„Żyję zdrowo” – edukacja prozdrowotna z elementami edukacji sportowej.

J. Żądecka

Zajęcia medialne

7a

SP23/7A/2019

A. Zaręba

Team for fun - warsztaty integracyjno – medialne.

A. Zaręba

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ