Opłaty

Koszt obiadów

w Czerwcu

dla uczniów wynosi:

12 dni  x 3 zł = 36,00

Pieniądze proszę wpłacać

do 10 Czerwca 2019r.

na konto bankowe

20 1020 2313 0000 3102 0579 6299

opis: Imię i Nazwisko dziecka

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

W przypadku nie wywiązywania się z płatności będą naliczane odsetki.

 

 

NA GÓRĘ