Opłaty

 

INFORMACJA !

Koszt obiadów

w listopadzie

dla uczniów wynosi:

5 dni  x  3,50 zł = 17,50

Pieniądze proszę wpłacać

do 10 listopada 2020 r.

na konto bankowe

20 1020 2313 0000 3102 0579 6299

opis: Imię i Nazwisko dziecka

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

W przypadku nie wywiązywania się z płatności będą naliczane odsetki.

NA GÓRĘ