Opłaty

 

UWAGA!!!

 

 

 

Zgodnie z decyzją WED wysokość stawki żywieniowej od 01.09.2019r. wynosi 3,50 zł

 

 

Koszt obiadów

we wrześniu

dla uczniów wynosi:

18 dni  x 3,50 zł = 63,00

Pieniądze proszę wpłacać

do 10 Września 2019r.

na konto bankowe

20 1020 2313 0000 3102 0579 6299

opis: Imię i Nazwisko dziecka

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

W przypadku nie wywiązywania się z płatności będą naliczane odsetki.

 

 

NA GÓRĘ