Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

L.p

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

1.

03.09.2018

Poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

(Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

2.

03.09.2018-

22.01.2019

 

I półrocze

3.

06.09.2018

Czwartek

Zebrania z rodzicami/ Posiedzenie RR, wybór zarządu.

4.

11.10.2018

Czwartek

Kosultacje z rodzicami.

5.

12.10.2018

Piątek

Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej/ Pasowanie pierwszoklasistów.

6.

01.11.2018

Czwartek

Wszystkich świętych – dzień wolny od zajęć.

7.

07-08.11.2018

Środa Czwartek

Zebrania z rodzicami

8.

09.11.2018

Piątek

Uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy Święta Niepodległości.

10.

18.12.2018

19.12.2018

20.12.2018

Wtorek

Środa

Czwartek

Próbny egzamin 8 kl. j. polski

Próbny egzamin 8 kl. matematyka

Próbny egzamin 8 kl. j. angielski

11.

5.12.2018

Środa g. 17:00

Wieczór Teatralny, Muza Sosnowiec

12.

13.12.2018

Czwartek

Konsultacje z rodzicami, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, pisemna, zwrotna do wychowawcy klasy oraz o przewidywanych pozostałych ocenach z zajęć i ocenie z zachowania.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1534)

13.

21.12.2018

Piątek

Uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

14.

23.12.2018 – 01.01.2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

15.

18.01.2019

Piątek

Wystawianie ocen śródrocznych

16.

22.01.2019

Wtorek

Konferencja klasyfikacyjna – zakończenie I półrocza + plenarna

17.

23.01.2019 –

22.06.2019

 

II półrocze

18.

23 – 24.01.2019

Środa

Czwartek

Zebrania z rodzicami

19.

11-24.02.2019

 

Ferie zimowe

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

20.

Termin dostosowany do rekolekcji

Poniedziałek Wtorek

Środa

Próbny egzamin 8 kl. j. polski

Próbny egzamin 8 kl. matematyka

Próbny egzamin 8 kl. j. angielski

21.

06-07.03.2019

Środa

Czwartek

Zebrania z rodzicami

22.

15.03.2019

Piątek

Dzień otwarty Szkoły Radości

23.

04.04.2019

Czwartek

Konsultacje z rodzicami

24.

15.04.2019

16.04.2019

17.04.2019

Poniedziałek Wtorek

Środa

Egzamin 8 kl. j. polski

Egzamin 8 kl. matematyka

Egzamin 8 kl. j. angielski

(Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. A tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. Zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

25.

18-23.04.2019

 

Wiosenna przerwa świąteczna

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

26.

30.04.2019

Wtorek

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27.

01.05.2019

Środa

Święto pracy – dzień wolny

28.

03.05.2019

Piątek

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

29.

08-09.05.2019

Środa

Czwartek

Zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, pisemna, zwrotna do wychowawcy klasy oraz o przewidywanych pozostałych ocenach z zajęć i ocenie z zachowania

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1534)

30.

13.06.2019

Czwartek

Festyn Szkolny

31.

12.06.2019

Środa

Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych

32.

18.06.2019

Wtorek

Konferencja klasyfikacyjna

33.

20.06.2019

Czwartek

Boże Ciało – dzień wolny

34.

21.06.2019

Piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

(Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

35.

21.06.2019

Piątek

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2018/2019

36.

22.06.2019-

31.08.2019

 

Wakacje letnie

(Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

NA GÓRĘ