Zapewniamy

 • wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • wsparcie specjalistów: surdopedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga, logopedy, socjoterapeuty
 • opiekę pedagogiczno - psychologiczną
 • indywidualizację procesu nauczania
 • sale wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku,
 • bezpłatne podręczniki
 • naukę języka angielskiego i niemieckiego
 • zajęcia w klasopracowni komputerowej
 • liczne zajęcia pozalekcyjne - projekty edukacyjne i kółka zainteresowań
 • projekty prozdrowotne (Owoce w szkole, Szklanka mleka, Ratujemy i uczymy ratować)
 • opiekę pielęgniarską
 • świetlicę szkolną czynną od 7.00 do 16.00
 • nowe i ciekawe książki w bibliotece
 • ciekawe imprezy środowiskowe 
 • miłą i serdeczną atmosferę
 • bezpieczeństwo
 • otwartość na współpracę i kontakt z Rodzicami
NA GÓRĘ