Zajęcia pozalekcyjne

 

Wykaz zajęć pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

 

L.p

Nazwa zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciel

Termin, godzina

Klasa

1.

Zespół wyrównawczy

G. Siemionka

Poniedziałek

11.40 – 12.25

2b

2.

Zespół wyrównawczy

R. Strzałkowska

Środa

11.40 – 12.25

3a

3.

Kółko matematyczne

S. Puto

Poniedziałek

8.00 – 8.45

8a, 8b

4.

Zespół wyrównawczy - matematyka

S. Puto

Czwartek

7.10 – 7.55

5b,7b

5.

Zespół wyrównawczy

- j. angielski

B. Sankowska

Środa

12.40 – 13.25

6a

6.

Zespół wyrównawczy

-j. niemiecki

B. Sankowska

Środa

 

7a,b; 8a,b - wymiennie

7.

Zespół wyrównawczy

j. angielski

M. Jakubczyk

Poniedziałek

14.20 – 15.05

7b

8.

chór

M. Kokot

Czwartek

13.30 – 14.15

Klasy 4-8

9.

Zespół wyrównawczy - geografia

P. Misztal

Środa

13.30 – 14.15

Klasy 4-8

10.

Zajęcia rekreacyjne

A. Przerada

Wtorek

14.20 – 15.05

Klasy 6-8

11.

Siatkówka

P. Dudek

Poniedziałek

7.10 - 7.50

Klasy 7-8

12.

Kółko Informatyczne

B. Urbanowska

Poniedziałek

14.20 – 15.05

Klasy 5-6

13.

Kółko teatralne

A. Zaręba

Według harmonogramu imprez

Klasy 4-8

14.

Przygotowanie do egzaminu – j. polski

A. Zaręba

Czwartek

13.30 – 14.15

7a

15.

Kółko polonistyczne

A. Zaręba

Poniedziałek

15.05 – 15.50

4-7

16.

Zespół wyrównawczy –

 j. polski

A. Brandowska

Wtorek

13.30 – 14.15

6a,c

17.

Kółko plastyczne

A. Pawlik

Wtorek

11.40 – 12.25

1a

18.

Kółko „Żyję zdrowo”

J. Żądecka

Czwartek

11.40 – 12.25

1b

19.

Kółko z j. angielskiego

I. Dądela

Czwartek

7.15 – 7.50

Klasy 5-8

20.

Kółko teatralne

V. Januszko

Wtorek

15.10 – 15.55

3b

21.

Kółko fizyczne

M. Leśniak

Środa

7.15 – 8.00

Klasy 7-8

22.

Kółko historyczne

J. Koźlak

Czwartek

14.20 – 15.05

6a, 8a,b

23.

Zespół wyrównawczy - matematyka

M. Bobula

Od października

6a,c

24.

 Przygotowanie do egzaminu - matematyka

M. Bobula

Od października

7a

25.

Kółko biologiczne                                   / zespół wyrównawczy

M. Sojka

Środa

14.20 – 15.05

Klasy 6-8

26.

Kółko teatralne

K. Bochniak

Środa

12.40 – 13.25

 

6a

27.

Przygotowanie do egzaminu – j. polski

K. Bochniak

Czwartek

7.10 – 7.55

8a

28.

Warsztaty medialno- integracyjne „Team 4 fun”

A. Zaręba

Wg harmonogramu wyjść i zadań

7a

29.

Zespół wyrównawczy z matematyki

G. Pela

Poniedziałek

13.30 – 14.15

6 b

30.

Zespół wyrównawczy z matematyki

G. Pela

Wtorek

12.40 – 13.25

5 a

31.

Zespół wyrównawczy z matematyki

G. Pela

Piątek

13.30 – 14.15

5 c

 

 

 

NA GÓRĘ