Nabór do klas pierwszych i czwartej sportowej SP 23

UWAGA! Ulegają zmianie terminy rekrutacji! Prosimy o zapoznanie się z dokumentem załączonym poniżej! 

 

Witamy Rodziców!

Rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych i czwartej sportowej naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Rodziców dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły prosimy o wypełnienie zgłoszenia ucznia i złożenie w sekretariacie szkoły (załacznik poniżej).

Rodziców dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły prosimy o wypełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkującego poza obowodem szkoły i złożenie go w sekretariacie szkoły (załacznik poniżej).

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca nr 45 z dnia 30 stycznia 2020 roku rekrutacja uczniów spoza obwodu odbywać się będzie zgodnie z dołączonym harmonogramem. Dokumenty należy składać od 2 marca do 12 marca 2020 roku (pełny harmonogram w załączniku poniżej). 

Rodziców dzieci aktualnych klas III informujemy, że należy wypełnić i złożyć do sekretariatu szkoły wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy sportowej o profilu piłka nożna dla chłopców i dziewcząt. 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca nr 45 z dnia 30 stycznia 2020 roku rekrutacja uczniów do czwartej klasy sportowej (profil piłka nożna) odbywać się będzie zgodnie z dołączonym harmonogramem. Dokumenty należy składać od 2 marca do 15 maja 2020 roku (pełny harmonogram w załączniku poniżej). 

NA GÓRĘ