Rekrutacja do szkół średnich

Witamy Ósmoklasitów i ich Rodziców.

 

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu dla uczniów klas ósmych reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku
(Dz. U. 2017, poz. 1512).

 

W roku szkolnym 2019/2020 egzmin ten będzie składał się z trzech części:

 

21 kwietnia, wtorek, g. 9:00 - język polski,

22 kwietnia, środa, g. 9:00 - matematyka,

23 kwietnia, czwartek, g. 9:00 - język obcy nowożytny.

 

Wszelkie informacje odnośnie samego egzaminu, dostosowań, przeliczania punktów a także próbne arkusze znajdują się na stronie: 

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty 

 

Ofertę szkół średnich dla uczniów klas ósmych znaleźć można na stronie: 

 

Informacje o egzaminie ósmoklasisty znajdziecie również w filmie: 
 
Nabór elektroniczny : www.slaskie.edu.com.pl
NA GÓRĘ