Rekrutacja do szkół średnich/ egzaminy klas ósmych

Witamy Ósmoklasitów i ich Rodziców.

 

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu dla uczniów klas ósmych reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
(
Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)

 

25 maja 2021, wtorek, g. 9:00 - język polski,

26 maja 2021, środa, g. 9:00 - matematyka,

27 maja 2021, czwartek, g. 9:00 - język obcy nowożytny.

 

Wszelkie informacje odnośnie samego egzaminu, dostosowań, przeliczania punktów a także próbne arkusze znajdują się na stronie: 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

 

Ofertę szkół średnich dla uczniów klas ósmych znaleźć można na stronie oraz nabór elektroniczny: 

 

Informacje o terminach naboru oraz przeliczanie punktów znajdziecie tutaj:

 

 
Infromacje o egzaminie ósmoklasisty również w filmie: 
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z załaczoną prezentacją
NA GÓRĘ