Rekrutacja do szkół średnich

Witamy Ósmoklasitów i ich Rodziców.

 

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu dla uczniów klas ósmych reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku
(Dz. U. 2017, poz. 1512).

W związku z pandemią Covid-19 Rozporządzeniem MEN przesunięto terminy egzaminów i tak odpowiednio w roku szkolnym 2019/2020 egzamin ten zostanie przeprowadzony:

 

16 czerwca, wtorek, g. 9:00 - język polski,

17 czerwca, środa, g. 9:00 - matematyka,

18 czerwca, czwartek, g. 9:00 - język obcy nowożytny.

 

Wszelkie informacje odnośnie samego egzaminu, dostosowań, przeliczania punktów a także próbne arkusze znajdują się na stronie: 

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty 

 

Ofertę szkół średnich dla uczniów klas ósmych znaleźć można na stronie oraz nabór elektroniczny: 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html 

Informacje o terminach naboru znajdziecie tutaj:

 

 
Infromacje o egzaminie ósmoklasisty również w filmie: 
 
 
W załaczniku zasady przeprowadzania egzaminu.
NA GÓRĘ