Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia

Historia


DZIEJE NASZEJ SZKOŁY
 

Szkoła Podstawowa nr 23 ma już 50-letnią historię. Jest jedną z milenijnych szkół wybudowanych dla uczczenia 1000-lecia państwa polskiego. Jako placówka oświatowo-wychowawcza, została powołana pod numerem 304 przez Inspektora Oświaty w Będzinie w roku 1961. Głównym fundatorem szkoły była KWK Mortimer Porąbka. Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło 8 września 1962 roku z udziałem ówczesnych powiatowych i lokalnych władz.

 Rycina naszej szkoły

 
W latach 60-tych Zagórze było samodzielnym miastem, więc szkoła jako trzecia placówka w mieście otrzymała nr 3. Jej pełna nazwa brzmiała: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Romana Śliwy. Patronem szkoły został zagłębiowski działacz uchu robotniczego, więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, stracony 22 czerwca 1941 roku.
W 1975 roku Zagórze włączono do Sosnowca, szkole nadano numer 23 i pod nim funkcjonuje do dziś.

Pierwszy kierownik - Zbigniew Żelichowski został oddelegowany przez Wydział Oświaty w Będzinie do jej organizacji w roku szkolnym 1959/60. Do tego momentu dzieci uczyły się w czterech różnych budynkach na terenie miasta Zagórza.

Od 1985 roku placówką kierowała pani Irena Ziółek, znana w środowisku nauczycielskim działaczka związkowa. Szkoła funkcjonowała w dwóch budynkach: przy ul. Zapały i Braci Mieroszewskich. W macierzystym budynku powstała wtedy z inicjatywy rodziców i dyrekcji, pierwsza pracownia komputerowa.

W latach 1997-2000 szkołą kierowała mgr Urszula Michalik, obecny wizytator Kuratorium Oświaty.

W latach 2000 - 2010 dyrektorem był mgr Wojciech Rudy, zasłużony dla kraju sportowiec.

Obecnie funkcję dyrektora pełni mgr Bożena Zawada.

Szkoła może poszczycić się dużym dorobkiem na płaszczyźnie dydaktyczno-wychowawczej i znaczącą rolą w integracji środowiska lokalnego. Powstała nowa pracownia komputerowa, językowa, gabinet logopedyczny, dokonano gruntownego remontu boiska szkolnego.
 

NA GÓRĘ