Szkoła Promująca Zdrowie


Dnia 18 XI 2004 r. nasza szkoła uzyskała Certyfikat przynależności
do śląskiej sieci ,,Szkół Promujących Zdrowie”.

 

Dnia 1  czerwca 2009 r. nasza szkoła uzyskała Certyfikat 2. stopnia przynależności do śląskiej sieci ,,Szkół Promujących Zdrowie”.

 

Dnia 4 XI 2011 r. nasza szkoła uzyskała
Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

 Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Nasza szkoła od 2003 roku podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia. Zaowocowało to przyznaniem w 2004 roku certyfikatu przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W naszej szkole największym osiągnięciem w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie jest...

Uroczystość nadania szkole Certyfikatu SzPZ

Edukacja prozdrowotna od kilku lat jest w Szkole Podstawowej nr 23 w Sosnowcu ważnym elementem programu pracy dydaktyczno wychowawczej.

       W związku z prowadzonymi w szkole działaniami na rzecz promowania zdrowia oraz aktywnego
i bezpiecznego spędzania czasu wolnego zrodził się...

NA GÓRĘ