XI spotkanie: Dla Niepodległej


Dnia 26 kwietnia odbyło się spotkanie w klubie Seniora.
Klasa 4b pod opieką pani J. Koźlak i pomocą M. Jakubczyk
przygotowały specjalne spotkanie dla babć i dziadków.
Dzieci zaprezentowały scenkę z lekcji historii o Konstytucji 3 maja.
Dodatkowo uczennice z klasy 7 wyrecytowały wiersze.
Rodzinny czwartek był więc okazją dla wszystkich pokoleń, aby w ramach
wspólnych zajęć przypomnieć wartości postaw patriotycznych młodzieży.

.

NA GÓRĘ