Klub Żonkila


Święta Bożego Narodzenia to czas pielęgnowania tradycji.  
Choć ponoć dziś listów już nikt nie pisze, wydaje się,
że nie dotyczy to świątecznych kartek. Odręcznie wykonane                   
i wypisane  są dla adresatów ogromnym źródłem radości.

W ramach Szkolnego Klubu Przyjaciół Żonkila, jak co roku, 
na naszym listopadowym spotkaniu,  członkowie Klubu
pod kierunkiem opiekunów wykonali piękne pocztówki bożonarodzeniowe.
W tym roku przyłączyli się do nas również uczniowie z klas IV-VII,
którzy wykonywali kartki na zajęciach plastyki pod opieką pani M. Pełki.
Wszystkie kartki zostały przekazane dla podopiecznych hospicjum.


Tylko dzięki ludziom o dobrym sercu możemy docierać do tych,
którzy naszej pomocy potrzebują najbardziej.

NA GÓRĘ