Nauczyciele specjaliści

PEDAGOG
mgr Patrycja Darmoń
mgr Beata Bochenek
ŚWIETLICA
mgr Izabela Szczepańska
mgr Patrycja Darmoń
mgr Joanna Żądecka
mgr Patrycja Misztal
mgr Iwona Dulewicz
mgr Sylwia Puto
mgr Renata Strzałkowska
mgr Agata Pawlik
mgr Mariola Kokot
mgr Grażyna Siemionka
mgr Grzegorz Pela

BIBLIOTEKA

mgr Renata Seweryn

LOGOPEDA
mgr Violetta Januszko
mgr Joanna Żądecka
SURDOPEDAGOG
-

OLIGOFRENOPEDAGOG

-

mgr Grażyna Siemionka
NA GÓRĘ