Nauczyciele specjaliści

PEDAGOG
mgr Patrycja Darmoń
mgr Beata Bochenek
ŚWIETLICA
mgr Monika Heder 
Izabela Szczepańska

BIBLIOTEKA

mgr Joanna Storczewska-Segieta

LOGOPEDA
mgr Violetta Januszko
mgr Joanna Żądecka
DORADCA ZAWODOWY
mgr Joanna Wcześniak
OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Maria Kokot

mgr Monika Heder

mgr Grażyna Siemionka

NA GÓRĘ