Nauczyciele specjaliści

PEDAGOG
mgr Patrycja Darmoń
mgr Beata Bochenek
ŚWIETLICA
mgr Monika Heder 
Izabela Szczepańska

BIBLIOTEKA

mgr Ewa Migas

LOGOPEDA
mgr Violetta Januszko
mgr Joanna Żądecka
DORADCA ZAWODOWY
mgr Joanna Wcześniak

OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Monika Heder

mgr Grażyna Siemionka
NA GÓRĘ