Szkolny Klub Przyjaciół Żonkila 2013/2014


W ramach akcji ,,Pola Nadziei” w roku szkolnym 2013/14 zakładamy Szkolny Klub Przyjaciół Żonkila.

         Szkolny Klub Przyjaciół Żonkila ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży idei opieki hospicyjnej, uwrażliwianie na problemy związane z utratą zdrowia i problemy chorych w najbliższym otoczeniu, a także włączanie uczniów w ogólnopolski projekt Pola Nadziei.

Co zyskują członkowie Szkolnego Klubu Przyjaciół Żonkila:

  • czerpią radość z niesienia pomocy potrzebującym – ludziom chorym;
  • zdobywają i pogłębiają wiedzę na temat funkcjonowania Hospicjum oraz świadczonej przez nie pomocy;
  • nawiązują nowe znajomości w gronie osób wrażliwych i wartościowych;
  • otrzymują wsparcie dla swoich działań od szkolnych koordynatorówi pracowników hospicjum;
  • spędzają czas w sposób aktywny, ciekawy i twórczy.

          Warunkiem udziału w Klubie jest pisemna zgoda rodziców i aktywne uczestnictwo w spotkaniach.

         Zapraszamy wszystkich chętnych dobrego serca, kierujących się wrażliwością i bezinteresownością.
 

PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO NAS!!!

 

                                                                                                                                     Szkolni koordynatorzy:
                                                                                                                                Agata Pawlik
                                                                                                                                  Grażyna Wojtasińska
                                                                                                                                  Joanna Żądecka

NA GÓRĘ