Za nami apel podsumowujący pierwsze półrocze nauki

We wtorek 26 stycznia Samorząd Uczniowski we współpracy z opiekunem
– p. Agnieszką Zarębą Furgol przygotował prelekcję dla uczniów
dotyczącą bezpieczeństwa i zagrożeń w internecie
ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Tu link do przygotowanej przez uczniów prezentacji:
 

PREZENTACJA

Ponadto uczniowie z lasy 6b przedstawili krótki spektakl przygotowany wcześniej
na wojewódzki konkurs Małych Form Teatralnych „Proforma”
o tematyce profilaktycznej organizowany przez śląskie Kuratorium Oświaty.
Autorski scenariusz napisany dla 8 uczniów opiewał tematykę z zakresu
promocji aktywnego trybu życia i profilaktyki przed cyberprzemocą, nałogami,
używkami 
i dopalaczami. Zarówno prelekcja jak i przedstawienie będą zaprezentowane
jeszcze raz dla rodziców w II semestrze nauki.

Drugą część apelu stanowił czas, kiedy można było nagrodzić dyplomami laureatów różnych konkursów od szczebla szkolnego po ogólnopolski. Uzbierała się ich bardzo duża grupa.
Zobaczcie sami! Oto link do fotorelacji z wydarzenia: 


GALERIA

.

NA GÓRĘ