Aktywna szkoła - aktywny uczeń

We wrześniu 2014 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ,,AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ". Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Szkoła przystępując do konkursu przyjęła na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od ,,1" do ,,10".

.

NA GÓRĘ