Weronika Kępka

Szkołę Podstawową ukończyła w 1999r.

Akademię Muzyczną w Krakowie - wydział wokalno-aktorski ukończyła w 2012r.

Obecnie jest solistką chóru "Collegium Cantorum" Filharmonii Częstochowskiej
im. Bronisława Hubermana.

.

NA GÓRĘ