Nauczyciele klas IV - VIII

JĘZYK POLSKI
mgr Katarzyna Bochniak

mgr Anna Brandowska

mgr Małgorzata Mroczek - Rutka

mgr Agnieszka Zaręba
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Iwona Dądela
mgr Magdalena Jakubczyk

mgr Bogusława Sankowska

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Boguslawa Sankowska

HISTORIA
mgr Jadwiga Koźlak
mgr Małgorzata Mroczek - Rutka
mgr Grażyna Siemionka
Wos

mgr Jadwiga Koźlak

MATEMATYKA
mgr Sylwia Puto
mgr Grzegorz Pela
PRZYRODA
mgr Patrycja Misztal
mgr Małgorzata Sojka

BIOLOGIA

mgr Małgorzata Sojka

GEOGRAFIA

mgr Patrycja Misztal

FIZYKA

mgr Teresa Krzystanek
CHEMIA
mgr Małgorzata Siwek
TECHNIKA
mgr Barbara Urbanowska

mgr Grzegorz Pela

INFORMATYKA

mgr Barbara Urbanowska

mgr Grzegorz Pela

mgr Sylwia Puto

PLASTYKA

mgr Maria Kokot
MUZYKA

mgr Maria Kokot

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Paweł Dudek

mgr Agnieszka Przerada

Piotr Strzałkowski
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Iwona Dulewicz
RELIGIA
mgr Grażyna Pabiańczyk
ks. Szymon Wojciechowski
ks. Marcin Majcher
DORADCA ZAWODOWY
 mgr Joanna Wcześniak
NA GÓRĘ