Edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Pawlik

  wychowawca klasy  I a

mgr Joanna Żądecka

  wychowawca klasy  I b

mgr Iwona Dulewicz

  wychowawca klasy  II a

mgr Grażyna Siemionka

  wychowawca klasy  II b

mgr  Renata Strzałkowska

  wychowawca klasy III a

mgr Violetta Januszko

  wychowawca klasy III b

NA GÓRĘ