Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 4 listopada 2011 roku z rąk Ministra  Edukacji Narodowej Katarzyny Hall nasza szkoła otrzymała Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

Do sieci szkół promujących zdrowie dołączyło kolejnych 20 placówek, wśród nich nasza szkoła. O przyznaniu certyfikatu decydowała Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, działająca przy Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Przynależnością do krajowej sieci może pochwalić się obecnie tylko 66 placówek w Polsce.

Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce.      

O nadanie Krajowego Certyfikatu mogły ubiegać się szkoły wszystkich typów, należące do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiadające certyfikat tej sieci co najmniej przez 3 lata. Ponadto są to placówki, które podejmują systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielnie diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów oraz dokonują ewaluacji swoich działań.

Otrzymanie certyfikatu jest uwieńczeniem 10 - letniej pracy całej społeczności szkolnej pod  kierunkiem zespołu ds. SzPZ, w składzie p. J.Żądecka – koordynator, p.G.Bilnik,  p. B.Kraska, p.M.Sojka i p. G.Wojtasińska.

NA GÓRĘ