Podziękowanie za przygotowanie paczek

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było

na udzielenie pomocy bliźniemu”

                                             M.Gogol

 

 

            Koordynatorzy projektu POLA NADZIEI dziękują wszystkim uczniom i ich rodzicom, Dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji za pomoc  w przygotowaniu paczek dla chorych z niezbędnymi środkami medycznymi i opatrunkowymi. 9 grudnia wspólnie z przedstawicielami społeczności uczniowskiej oraz Rady Rodziców przekazaliśmy prezenty na ręce pani prezes Hospicjum św. Tomasza Ap. - Małgorzaty Czapli.

Była to kolejna lekcja dzielenia się  z innymi  i uwrażliwiania na potrzeby osób chorych, która utwierdziła nas w przekonaniu, że potrafimy dzielić się z innymi i daje to nam wszystkim ogromną radość. Tylko dzięki ludziom o dobrym sercu możemy docierać do tych, którzy naszej pomocy potrzebują najbardziej.

W Nowym Roku życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności i siły w realizacji życiowych zamierzeń.

 

Koordynatorzy:

A. Pawlik

J. Żądecka

NA GÓRĘ