Procedura zwrotu podręczników.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą i harmonogramem zwrotu podręczników. Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad.

Procedura zwrotu podręczników.

 1. Uczeń lub rodzic/opiekun przynosi podręczniki do szkoły w wyznaczonym przez dyrekcję terminie. Harmonogram zwrotów:
  1. 10.06 – środa, godziny 6:00 – 16:00
  2. 15.06 – poniedziałek, godziny 6:00 – 16:00
  3. 16.06  - wtorek, godziny 12:00 – 16:00 (egzamin)
  4. 17.06 – środa, godziny 12:00 – 16:00 (egzamin)
  5. 18.06 – czwartek, godziny 12:00 – 16:00 (egzamin)
  6. 19.06 – piątek, godziny 6:00 – 16:00
  7. 22.06 – poniedziałek – ostatni termin, godziny 6:00 – 16:00
 2. Podręczniki należy włożyć do reklamówki bądź worka na śmieci i szczelnie zamknąć.
 3. Przed włożeniem do reklamówki lub worka należy przygotować listę podręczników:
   1. Imię i nazwisko ucznia, klasa.
   2. Spis numerów podręczników (pod pieczęcią biblioteki na drugiej lub trzeciej stronie podręcznika, jeśli brak jest numeru wpisujemy tytuł podręcznika).
   3. Jeżeli uczeń zgubił podręcznik wpisujemy informację na dole listy: np. „brak podręcznika do matematyki” – będziemy się z Państwem kontaktować.
 4. Listę należy umieścić (przykleić, przypiąć zszywaczem) w widocznym miejscu na zewnątrz worka/reklamówki.
 5. Podręczniki zostawiać należy w wyznaczonym miejscu na małej sali gimnastycznej lub jadalni, jak najściślej pod ścianami/oknami.
 6. Do sali wchodzimy pojedynczo (jeden rodzic z dzieckiem/samo dziecko/sam rodzic), w masce i rękawiczkach, jeśli nie mamy rękawiczek należy zdezynfekować ręce przed wejściem. Pozostawiamy podręczniki i bez zbędnej zwłoki wychodzimy z sali. W sali jednorazowo nie może przebywać więcej niż 5 osób.
 7. Książki do biblioteki (nie podręczniki) zostawiamy na stoliku w holu opisane imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia.

Bardzo prosimy o przestrzeganie w/w zaleceń. Nie będziemy przyjmować nieopakowanych szczelnie podręczników bez opisanej listy.

NA GÓRĘ