DAMY RADĘ

Drodzy Uczniowie i Rodzice:)

Cały świat walczy z pandemią koronawirusa. My również. Trudna sytuacja podzieliła ludzi w sensie fizycznym - dziś wszyscy musimy trzymać się na dystans, zachowywać odległości od siebie, ale nie społecznym. Obecna sytuacja uwolniła w społeczeństwie wielką dobroć. 

Rodzice, Uczniowie oraz wszyscy chętni mieszkańcy Zagórza dodajmy sobie wzajemnie siły, energii i wiary w lepsze jutro. Wywieśmy w oknach, na balkonach, transparenty lub plakaty z napisem np: " Wszystko będzie dobrze ", " Damy radę ",  "Damy radę - kto jak nie my",  "Dajemy radę",  "Jesteśmy silni", " Miłego dnia ",  "Uśmiechnij się" itp. Dajmy innym znak, że nie są sami, że jesteśmy jednością, jesteśmy silni i  poradzimy sobie. 

Koordynator akcji - Patrycja Darmoń

NA GÓRĘ