Spotkanie Szkolnego Klubu Żonkila

Święta Bożego Narodzenia to czas pielęgnowania tradycji.  Choć ponoć dziś listów już nikt nie pisze, wydaje się, że nie dotyczy to świątecznych kartek. Odręcznie wykonane i wypisane  są dla adresatów ogromnym źródłem radości.

W ramach Szkolnego Klubu Przyjaciół Żonkila, jak co roku,  na naszym listopadowym spotkaniu,  członkowie Klubu pod kierunkiem opiekunów wykonali piękne pocztówki bożonarodzeniowe. W tym roku przyłączyli się do nas również uczniowie z klas IV-VII, którzy wykonywali kartki na zajęciach plastyki pod opieką pani M. Kokot. Wszystkie kartki zostaną przekazane dla podopiecznych hospicjum.

Tylko dzięki ludziom o dobrym sercu możemy docierać do tych, którzy naszej pomocy potrzebują najbardziej.

NA GÓRĘ