"Z prawem za pan brat" - lekcja wychowawcza w 6 b

W poniedziałek odbyła się wyjątkowa lekcja wychowawcza w klasie VI b. Tematem lekcji było szeroko rozumiane prawo oraz zawody prawnicze. Znalazły się także  wiadomości o Konwencji Praw Dziecka. Zajęcia poprowadził adwokat - Pan Rafał Klimasiński.

Wiele emocji dostarczyła część zajęć, która była symulacją rozprawy sądowej. Wyznaczono prokuratora, w którego rolę wcielił się Bartosz Pąchalski, głównego obrońcę - w roli tej Kuba Różycki. Sędzią został pan Rafał Klimasiński a ławnikami Filip Olejnik, Igor Ostrowski i Oliwier Dziurka. Na wokandzie stanęli bohaterowie bajki "Król lew”.

NA GÓRĘ