Obchody Dnia Edukacji Narodowej

11 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Był to wyjątkowy czas dla całej społeczności szkolnej, ponieważ to święto polskiej szkoły.

 

Część artystyczną przygotowali dzięki artystycznej opiece nauczycieli: Pani Iwona Dulewicz, Pani Grażyna Siemionka, Pani Maria Kokot i Pani Agnieszka Zaręba- uczniowie z klas 2a, 2b i 4a oraz szkolny chór „Wesołe Nutki”. Pięknymi wierszami i piosenkami wyrazili swoje podziękowania i złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Uroczysty apel był także okazją do uhonorowania nauczycieli i pracowników szkoły „Nagrodą Dyrektora” oraz wręczeniem wyróżnień od Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII. W wyniku przeprowadzonego wcześniej plebiscytu uczniowie nadali wybranym nauczycielom tytuły „Nauczyciela-Mistrza”, „Nauczyciela-Przyjaciela” oraz „Nauczyciela-Kosy”. Niespodzianką wieńczącą część artystyczną było odegrane klasyczne „Sto lat” w niekonwencjonalny sposób – na instrumentach grali uczniowie klasy 4a pod batutą Pani Marii Kokot. Na zakończenie akademii wzruszeni nauczyciele usłyszeli wyśpiewaną obietnicę:

.chociaż trudno, czasem niewdzięcznie,

jak dyplom już zdobędę.
Z radością wielką i z poświęceniem

nauczycielką będę.

NA GÓRĘ