Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

W związku z zapowiadanym na 1 września deszczem Dyrekcja szkoły informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się:

(jeśli nie będzie padać) na boisku szkolnym z podziałem na dwie grupy:
klasy 5 - 8, godzina 9:00,
klasy 1 - 4, godzina 10:00

Jeśli będzie padać zapraszamy dzieci (bez rodziców) do klas i tak:
godzina 9:00 - klasy 5-8 wejście przez szatnię i I przewiązkę
5 a - sala 28 p. Urbanowska (szatnia)
6 a - sala 32 p. Pela (szatnia)
6 b - sala 24 p. Puto (szatnia)
6 c - sala 38 p. Dądela (szatnia)
7 a - sala 22 p. Sankowska (I przew.)
7 b - sala 12 p. Rutka (I przew.)
7 c - sala 18 p. Brandowska (I przew.)
8 a - sala 16 p. Zaręba (I przew)
8 b - sala 36 p. Jakubczyk (szatnia)

Godzina 10:00 główne wejście
Klasy 1a, 1b, 4a, 4b, - duża sala gimnastyczna
2 a - sala 45 p. Pawlik
2 b - sala 44 p. Żądecka
3 a - sala 43 p. Dulewicz
3 b - sala 42 p. Siemionka
Uczniowie proszeni są o zdezynfekowanie bądź umycie rąk, maseczki mile widziane.
Bardzo prosimy o punktualne przybycie.

NA GÓRĘ