Harmonogram konsultacji klas VIII

Bardzo proszę o zapoznanie się z harmonogramem konsultacji. Jednocześnie przypominamy, że należy zgłosić nauczycielowi uczącemu przedmiotu lub wychowawcy chęć uczestnictwa, ze względu na ograniczoną do 10 ilość osób mogących wziąć udział w zajęciach. Jeśli chętnych będzie więcej wyznaczone zostaną dodatkowe konsultacje. 

Harmonogram konsultacji klas VIII – 25.05 – 29.05.2020

25.05 – poniedziałek

26.05 – wtorek

27.05 - środa

28.05 – czwartek

29.05 - piątek

8:00 – P. Bochniak – 8 a, s.38

 

8:00 – P. Puto – 8 b,
s. 32

 

8:50 – P. Puto – 8 a, s. 32

8:00 – P. Dądela –
8 b, s.38

 

10:00 – P. Koźlak – 8 a/b, s. 38

10:00 – P. Jakubczyk -  8 a, s. 38

10:00 – P. Mroczek –Rutka –
8 b, s. 38

8:00 – P. Siwek – 8 a/b,
s. 38

NA GÓRĘ