Podziękowania

Wieczór Teatralny był spektakularnym sukcesem uczniów, nauczycieli i rodziców. Dyrekcja szkoły chciałaby serdecznie podziękować za olbrzymi wkład pracy w szczególności:

Paniom Katarzynie Bochniak, Violetcie Januszko i Joannie Żądeckiej za scenariusz i reżyserię,

Pani Marii Kokot za przygotowanie występów chóru i solistów,

Pani Iwonie Dulewicz za przygotowanie zespołu tanecznego,

Paniom Barbarze Urbanowskiej, Magdalenie Jakubczyk, Bogusławie Sankowskiej i Marii Kokot za przygotowanie dekoracji,

Paniom Sylwi Puto i Agacie Pawlik za oprawę muzyczną,

Paniom i Panu Marzenie Bobuli, Patrycji Misztal, Grzegorzowi Peli, Renacie Strzałkowskiej, Grażynie Siemionce, Iwonie Dądeli, Patrycji Darmoń, Agnieszce Zarębie

za pomoc w organizacji imprezy, 

Pani Annie Brandowskiej za opiekę nad wolontariuszami Hospicjum.

Bardzo serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za organizację kiermaszu świątecznego i poczęstunku. 

NA GÓRĘ