List Dyrektora do Rodziców!

Drodzy Państwo, 

Jako Dyrektor szkoły zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie aktualnej sytuacji nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Wciąż prowadzone są rozmowy jej dotyczące. Do chwili obecnej nie posiadamy informacji o tym, czy strajk się odbędzie ani też, jak długo potrwa. 
W związku z tym moja prośba dotyczy w szczególności dnia 8 kwietnia i obecności uczniów w szkole. Szkoła oczywiście będzie otwarta, ale nie wiedząc jak duża będzie liczba strajkujących pracowników, ani też czy będą strajkować pracownice kuchni, nie jestem w stanie stwierdzić czy będę mogła zapewnić Państwa dzieciom opiekę i czy ugotowany zostanie obiad. Są przygotowywane przez Urząd Miejski w Sosnowcu zajęcia zastępcze, będą one miały miejsce w różnych punktach miasta. Na bieżąco będę Państwa informować o sytuacji. Miałabym jednak prośbę o zabezpieczenie ewentualnej możliwości pozostawienia naszych uczniów pod opieką w domu.

Beata Bochenek

NA GÓRĘ