Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Wakacje :)

 

"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry. Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać. Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.

Wakacyjna kartka z kalendarza
czytaj więcej


UWAGA RODZICE!!!
 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017
 

  • Do kogo kierowana jest pomoc?
     

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
         z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

–      posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
         w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
,
         uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy VI szkoły podstawowej,
  • klasy III gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjalnej.
czytaj więcej
czytaj więcej
czytaj więcej


Prosimy o zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej Sosnowca
dotyczącą jednorazowego świadczenia pieniężnego
dla dzieci rozpoczynających naukę
w klasie pierwszej szkoły podstawowej od 1 września 2016 roku.

 

Finansowe wsparcie dostaną rodziny pierwszoklasistów, niezależnie od tego, czy do pierwszej klasy
pójdzie dziecko sześcioletnie czy siedmioletnie. Nie obejmie ono jedynie tych dzieci,
które po raz drugi rozpoczną naukę w klasie pierwszej.  

Aby otrzymać „wsparcie na starcie” należy w dniach 1-30 września 2016 złożyć
w sekretariacie szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny wniosek
o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z zestawieniem zbiorczym
imiennych faktur lub rachunków z ich opisem.
 

 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE WSPARCIA NA STARCIE

WNIOSEK

czytaj więcej


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
 

RELACJA FOTOGRAFICZNAWykaz podręczników

obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017
 
Przypominamy, że dla uczniów klas 1 -5 rodzice nie kupują podręczników!
 

Wykaz podręczników
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma